Με τι σχετίζονται οι αισθητηριακές ασκήσεις

4 2

Οι αισθητηριακές ασκήσεις βρίσκονται σε στενή σχέση με:
Την παρατηρητικότητα. Για να επιτύχει μια άσκηση απαιτείται μια ικανότητα του παιδιού για λεπτομερή παρατήρηση.
Τις πρώτες μαθηματικές εμπειρίες. Οι ταξινομήσεις που κάνει το παιδί, οι συγκρίσεις, οι σχέσεις που ανακαλύπτει το προετοιμάζουν για τις πρώτες μαθηματικές εμπειρίες.
Τη γλωσσική ανάπτυξη . οι νέες λέξεις που μαθαίνει το παιδί μέσω των αισθητηριακών ασκήσεων, πλουτίζουν το λεξιλόγιό του, το οποίο θα χρησιμοποιήσει με μεγαλύτερη άνεση σε άλλες γλωσσικές δραστηριότητες.
Τη χειροτεχνία. Η γνώση των ιδιοτήτων των αντικειμένων διευκολύνει το παιδί, για να χρησιμοποιήσει καλύτερα τα διάφορα υλικά στις χειροτεχνικές δραστηριότητες.
Την ψυχοκινητική ανάπτυξη. Οι ασκήσεις που αποβλέπουν σε εκτιμήσεις και συγκρίσεις βαρών και οι οποίες γίνονται μόνο με τα χέρια των παιδιών ή οι ασκήσεις ισορροπίας κ.λπ. έχουν μεγάλη σχέση με τις ασκήσεις της ψυχοκινητικότητας.
Τη μουσική. Οι ασκήσεις ακοής που στοχεύουν στη καλλιέργεια της ακουστικής ευαισθησίας του παιδιού, συμπίπτουν πολλές φορές με τις μουσικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο σχολικό χώρο.
Η προσχολική ηλικία είναι μια συνεχής «εκμάθηση» του κόσμου όπου το παιδί σημειώνει τρομερές προόδου όχι μόνο σωματικά αλλά και νοητικά καθώς οι αισθήσεις του ενεργοποιούνται και του δίνουν την ώθηση που χρειάζεται για την εξερεύνηση και την ομαλή ένταξη του παιδιού στο επόμενο σημαντικό στάδιο της κοινωνικής και μαθησιακής εξέλιξης του ανθρώπου, την σχολική ηλικία.
«Να ασκήσετε τις αισθήσεις δε σημαίνει μόνο να τις χρησιμοποιήσετε αλλά και να μάθετε καλά να κρίνετε μέσα από αυτές. Στο αισθάνομαι να δώσουμε τη σημασία του μαθαίνω, γιατί δεν ξέρουμε ούτε να αγγίζουμε ούτε να βλέπουμε ούτε να ακούμε παρά μόνο όπως μάθαμε» Rousseau, Αιμίλιος Β’.

Μολόχας Ηλίας
Ειδικός Παιδαγωγός- Ψυχολόγος
www.γραφωνηματα.gr

© 2010 - 2013 γραφωνηματα.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση του περιεχομένου του site, καθώς και η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο.