ΓΡΑΦΩΝΗΜΑΤΑ1

ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ

Εμφάνιση των πρώτων ήχων σε βαρήκοα – κωφά παιδιά

  Τα μωρά αρχίζουν την ομιλία τους χρησιμοποιώντας ποικιλία ήχων και μελωδιών των ενηλίκων. Κατά την Α. Οκαλίδου: «Η εμφάνιση των πρώτων φωνημ...

Posted by: Super User | Post Date: 2017-09-08

Φωνητικό παιχνίδι (βάβισμα) βαρήκοων & κωφών βρεφών

Το μωρό μετά τη γέννηση αντιλαμβάνονται τους ήχους και έχει τη δυνατότητα να τους αναγνωρίζει και να τους μιμείται. Έχουν γίνει πολλές έρευνες που ε...

Posted by: Super User | Post Date: 2017-09-08

Διάγνωση – Κώφωση

  Η έγκαιρη διάγνωση συμβάλλει θετικά στην εξέλιξη της πορείας του παιδιού. Μόλις η ιδιαιτερότητα εντοπισθεί είναι δυνατό να γίνουν προσπάθειε...

Posted by: Super User | Post Date: 2017-09-08

Γραφωνήματα Facebook

Κάλυψη ασφαλιστικών ταμείων

 Κάλυψη ασφαλιστικών ταμείων. ...

Posted by: Super User | Post Date: 2010-09-20

Το κέντρο μας

  Το κέντρο μας ...

Posted by: Super User | Post Date: 2010-09-20

Φωτογραφίες του κέντρου μας

  Μια μικρή φωτογραφική ξενάγηση στο χώρο μας. ...

Posted by: Super User | Post Date: 2010-09-20

αφισα λογο

 φωνολογικό εγχειρίδιο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

 

  ΑΡΓΥΡΩ ΚΑΡΑΜΠΑ

 

  Φωνολογικό Εγχειρίδιο

 

  ISBN 978-960-210-591-7

 • Το Φωνολογικό Εγχειρίδιο είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για λογοθεραπευτές, καθηγητές αγωγής λόγου και ορθοφωνίας, ειδικούς παιδαγωγούς και δασκάλους, αλλά και για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για την ορθή προφορά της ελληνικής γλώσσας.

  Περιέχει πίνακες λέξεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξάσκηση στα σύμφωνα της ελληνικής αλφαβήτου και τα συμπλέγματά τους. Οι λέξεις είναι καταχωρισμένες σύμφωνα με το προς εξάσκηση φώνημα, τον αριθμό των συλλαβών τους (δισύλλαβες, τρισύλλαβες, πολυσύλλαβες) και τη θέση που κατέχει το φώνημα στη λέξη (αρχική, μεσαία, τελική).

  Στόχοι του Φωνολογικού Εγχειριδίου είναι: 
  — η οπτική και ακουστική διάκριση φωνημάτων, συλλαβών και συμπλεγμάτων
  — η ορθή άρθρωση των φθόγγων που αντιστοιχούν στα γράμματα 
  — η καλλιέργεια της φωνολογικής συνειδητότητας 
  — η διάκριση φωνητικά συγγενών φθόγγων 
  — η εξάσκηση στη φωνημική διάσπαση και σύνθεση των λέξεων
  — η κατάκτηση της αναγνωστικής δεξιότητας
  — η ανάπτυξη και ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου με λέξεις του σημερινού γραπτού και προφορικού λόγου.


  Αξίζει να σημειωθεί πως δεν υπάρχει αντίστοιχο βιβλίο στην ελληνική βιβλιογραφία.

 

Διεπιστημονική μας ομάδα

Καραμπά Αργυρώ

Επιστημονική Υπεύθυνη του κέντρου Καραμπά Αργυρώ Θεραπεύτρια λόγου & Ομιλίας

Μολόχας Ηλίας

Μολόχας Ηλίας Ειδικός Παιδαγωγός - Ψυχολόγος

© 2010 - 2013 γραφωνηματα.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση του περιεχομένου του site, καθώς και η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο.