ΔΕΠΥ

Σχέδιο Αντιμετώπισης της ΔΕΠΥ

Σχέδιο Αντιμετώπισης της ΔΕΠΥ

Περιλαμβάνει:

 1. Σαφή, συγκεκριμένη αναφορά των δυσκολιών του παιδιού
 2. Συγκεκριμένες, έγκυρες παρεμβάσεις και παροχές, αναγκαίες για το χειρισμό αυτών των δυσκολιών
 3. Ξεκάθαρους ρόλους των επαγγελματιών που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση
 4. Σαφή κριτήρια για την αξιολόγηση των παρεμβάσεων
 5. Συγκεκριμένη πρόβλεψη για το χρόνο που απαιτεί το σχέδιο παρέμβασης, με λεπτομέρειες για τον έλεγχο της πορείας και τις διαδικασίες ανασκόπησης και αναθεώρησης. 

 

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της ΔΕΠΥ

Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της ΔΕΠΥ

Στάδιο Α

 1. Καταγραφή των μαθησιακών δυσκολιών του παιδιού
 2. Καταγραφή των απαιτούμενων ενεργειών (τι υποστήριξη θα παρέχεται, ειδικές παρεμβάσεις, προγράμματα, υλικό, κ.λ.π.)
 3. Ενημέρωση των γονέων για τους χειρισμούς
 4. Συγκεκριμένοι στόχοι που θα επιτευχθούν, σε πόσο χρόνο
 5. Έλεγχος της πορείας και αξιολόγηση
 6. Ανασκόπηση 

Στάδιο Β

Στο στάδιο αυτό απαιτείται Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που στηρίζεται στα εξής:

 1. Αξιολόγηση: μαρτυρίες των δασκάλων, ερωτηματολόγια, ιατρικές εξετάσεις, άλλες εξετάσεις
 • Περιγραφή των δυσκολιών
 • Περιγραφή των υποκείμενων δυσκολιών που μπορεί να επιδεινώσουν το πρόβλημα (τρόπος μάθησης, τρόπος και μέθοδος διδασκαλίας, οργάνωση σχολείου, χειρισμός στην τάξη, κοινωνικές δεξιότητες, οικογενειακοί παράγοντες, επίδραση συνομηλίκων).
 1. Παρέμβαση: συγκεκριμένοι στόχοι και συγκεκριμένες στρατηγικές

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

© 2010 - 2013 γραφωνηματα.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση του περιεχομένου του site, καθώς και η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο.