ΔΕΠΥ

Οδηγίες Περιγραφικού Λόγου:

Οδηγίες Περιγραφικού Λόγου

 

Περιγραφή Αντικειμένου

1.Κατηγορία

 1. Χρώμα
 2. Σχήμα /Υλικό
 3. Αφή
 4. Γεύση
 5. Βάρος / Μέγεθος
 6. Χρήση
 7. Άλλες Ιδιότητες

 

Περιγραφή Ζώου

1.Κατηγορία

 1. Κατοικία
 2. Εμφάνιση
 3. Μέγεθος
 4. Αφή
 5. Χρώμα
 6. Χρησιμότητα
 7. Συναισθήματα

 

Περιγραφή Προσώπου

 1. Φύλο
 2. Ηλικία
 3. Εξωτερικά

χαρακτηριστικά

3α. ύψος

3β. βάρος

3γ. πρόσωπο

3δ. εμφάνιση

3ε.ντύσιμο

4.ιδιότητες

 

 1. Άλλα χαρακτηριστικά

 

Περιγραφή Τοποθεσίας

 

 1. Χρήση
 2. Τι περιλαμβάνει
 3. Που βρίσκεται
 4. Επισκέψεις
 5. Συναισθήματα

6.Αιτιολόγηση

 

 

Περιγραφή Φαινομένου

 1. Ποιος;
 2. Που;
 3. Πότε;
 4. Τι συνέβη;
 5. Αποτέλεσμα

 

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

Τα Παιδιά με ΔΕΠΥ στην Τάξη

Τα Παιδιά με ΔΕΠΥ στην Τάξη

Οι γνωστικές/νοητικές δεξιότητες είναι, συνήθως, αντίστοιχες του μέσου όρου προς υψηλές, αλλά η απόδοση παρουσιάζει διακυμάνσεις. Συχνά η απόδοση είναι χαμηλότερη από το αναμενόμενο, σε σύγκριση με το επίπεδο των γνωστικών ικανοτήτων του παιδιού.

 • Το παιδί συχνά δείχνει αφηρημένο, ότι τεμπελιάζει ή ότι δεν έχει κίνητρο
 • Δίνει την εντύπωση ότι σπαταλά τις ικανότητες του στο να διασπά και να αντιτίθεται στους άλλους: δεν κάθεται στη θέση του, ενοχλεί τους συμμαθητές, δεν ολοκληρώνει τα καθήκοντά του. 

Α .   Δυσκολίες Προσοχής:

 • Τα παιδιά με ΔΕΠΥ διαφέρουν από τους συμμαθητές ως προς την ικανότητα διατήρησης της προσοχής σε καθήκοντα μάθησης και στο παιχνίδι. Διασπώνται πιο εύκολα.
 • Δυσκολεύονται σε μεγάλο βαθμό  να αρχίσουν και να ολοκληρώσουν τη σχολική εργασία ή άλλες δραστηριότητες.
 • Είναι πιο απρόσεχτα από τους συμμαθητές, αγνοούν οδηγίες ή δυσκολεύονται να τις ακολουθήσουν.
 • Δείχνουν να είναι υπερβολικά ανοργάνωτα, ξεχνούν πολύ εύκολα σε σχέση με την ηλικία.  

Β. Υπερδραστηριότητα:

 • Παρουσιάζουν υπερβολική νευρικότητα και κινητικότητα που δεν επιτρέπεται, στην τάξη ή σε καταστάσεις που απαιτούν συμμόρφωση.
 • Είναι συνεχώς σε κίνηση, ‘υπ’ ατμόν’, σε υπερβολικό βαθμό σε σύγκριση με τους συνομηλίκους.
 • Κάνουν συνεχώς θόρυβο και μιλούν πολύ, σε σύγκριση με τους συνομηλίκους.

Γ. Παρορμητικότητα:

 • Διακόπτουν συνεχώς τους άλλους και δυσκολεύονται να περιμένουν τη σειρά τους στο παιχνίδι ή σε ερωτήσεις μέσα στην τάξη.

    Μερικά συμπτώματα εμφανίζονται πριν από την ηλικία των 7 χρόνων. Το παιδί δεν είναι συνήθως στη θέση του, δεν κάνει ότι κάνουν τα άλλα παιδιά, δεν ακολουθεί τις οδηγίες και τους κανόνες, μιλά χωρίς να είναι η σειρά του ή φωνάζει όταν δεν επιτρέπεται. Είναι επιθετικό προς τους συμμαθητές ή τους ενοχλεί, έχει φτωχή συγκέντρωση προσοχής, διασπάται εύκολα, μιλά ή παρεμβαίνει στην εργασία τους, είναι αφηρημένο, χάνει ή ξεχνά τα πράγματά του και το υλικό, παραδίδει τελευταίο τις εργασίες του ημιτελείς ή δεν τις παραδίδει καθόλου.

 

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

© 2010 - 2013 γραφωνηματα.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση του περιεχομένου του site, καθώς και η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο.