ΔΕΠΥ

Στάδια της Αξιολόγησης στα παιδιά με ΔΕΠΥ

Στάδια της Αξιολόγησης στα παιδιά με ΔΕΠΥ

 1. Συνέντευξη  με το παιδί, τους γονείς, τους δασκάλους και αν είναι δυνατόν τα αδέλφια, ακόμη και συμμαθητές.
 2. Ερωτηματολόγια αξιολόγησης της συμπεριφοράς προς γονείς και δασκάλους (Rutter Child Behavior Checklist, Achenbach Child Behavior Checklist, Ελληνική Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠΥ-IV).
 3. Ψυχομετρικές δοκιμασίες
 4. Αξιολόγηση λόγου και μαθησιακών δεξιοτήτων
 5. Νευρολογική εξέταση
 6. Άλλες ιατρικές εξετάσεις ( για την αξιολόγηση της γενικής υγείας του παιδιού).

Η αποτελεσματική αξιολόγηση στηρίζεται στη δημιουργία και διατήρηση στενής σχέσης συνεργασίας μεταξύ γονέων και δασκάλων. Η εξέλιξη του παιδιού περιορίζεται αν οι γονείς δεν είναι συνεργάτες, δεδομένου ότι γνωρίζουν το παιδί τους καλύτερα από τον καθένα.

 

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού στην Αξιολόγηση παιδιών με ΔΕΠΥ

Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού στην Αξιολόγηση παιδιών με ΔΕΠΥ

Η αλληλεπίδραση του δασκάλου με το παιδί παρέχει τη δυνατότητα παρατήρησης της ιδιοσυγκρασίας και της γενικής του υγείας, των προβλημάτων και δυνατοτήτων του στον ακαδημαϊκό και κοινωνικό τομέα, στις σχέσεις με συνομηλίκους.

Ο εκπαιδευτικός:

 1. Εντοπίζει τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 2. Ενημερώνει τους γονείς και το παιδί για τις ανησυχίες του
 3. Ενημερώνει το σχολικό σύμβουλο
 4. Συγκεντρώνει πληροφορίες για το παιδί σε συνεργασία με το σύμβουλο
 5. Δουλεύει στενά και εξατομικευμένα με το παιδί στην τάξη
 6. Ελέγχει και κατευθύνει την πρόοδο του παιδιού

Ο εκπαιδευτικός αποτελεί μέλος της ομάδας που αναλαμβάνει την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση των δυσκολιών.   

 

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

© 2010 - 2013 γραφωνηματα.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση του περιεχομένου του site, καθώς και η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο.