Τι είναι η κώφωση;

α


Η Ε. Ζαφειράτου – Κουλιούμπα (1994, 25) αναφέρει ότι : «Κωφός είναι κάποιος, που η ακοή του είναι καταστραμμένη σε τέτοιο βαθμό 9συνήθως 70dB και άνω) που εμποδίζει να αντιληφτεί την ομιλία μέσω ακοής μόνο, είτε φορά ακουστικό είτε όχι.»
Ο Γ. Κρουσταλάκης αναφέρει (2003, 158) ότι:  «Κώφωση 91-100 db. Το παιδί παρουσιάζει αυτή τη μορφή ακουστικής ανεπάρκειας πιθανόν να ακούει μόνο μερικούς ήχους δυνατούς. Αισθάνεται μάλλον κάποιες ελαφρές ηχητικές δονήσεις, κάποιες αναρριπίσεις. Χρησιμοποιεί ως κύριο μέσο επικοινωνίας τον οπτικό κώδικα. Ομιλία και γλώσσα στο κωφό παιδί είναι ατελείς. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα αγωγής λόγου, ορθολογικά οργανωμένα.»

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

 

© 2010 - 2013 γραφωνηματα.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση του περιεχομένου του site, καθώς και η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο.