Αίτια κώφωσης

αα
Οι αιτιολογικοί παράγοντες για πρακτικούς λόγους μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες:
Γενετικοί
Προγεννητικοί
Περιγεννητικοί
Μεταγεννητικοί ή περιβαλλοντικοί

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

© 2010 - 2013 γραφωνηματα.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση του περιεχομένου του site, καθώς και η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο.