Εμφάνιση των πρώτων ήχων σε βαρήκοα – κωφά παιδιά

ε

 

Τα μωρά αρχίζουν την ομιλία τους χρησιμοποιώντας ποικιλία ήχων και μελωδιών των ενηλίκων. Κατά την Α. Οκαλίδου: «Η εμφάνιση των πρώτων φωνημάτων μελετήθηκε σε βαρήκοα – κωφά παιδιά βρεφικής και παιδικής ηλικίας, αφού καθώς μεταγράφηκε φωνητικά το φωνητικό τους παιχνίδι ή η ομιλί τους. Ο Stark (1967), μελετώντας την παραγωγή του λόγου 6 βαρήκοων – κωφών βρεφών, βρήκε ότι τα πρώτα τους φωνήεντα ήταν το χαμηλό φωνήεν \α\ και το ουδέτερο, κεντρικό φωνήεν \e\, ενώ τα πρώτα τους σύμφωνα ήταν το δασύ \h\, το \m\ και το γλωττιδικό έκκροτο (glottal stop).

            Άλλοι ερευνητές, εξετάζοντας παιδιά βρεφικής και παιδικής ηλικίας, 1 έως 7 ετών οδηγήθηκαν σε παρόμοια αποτελέσματα και εντόπισαν επιπλέον τα φωνήεντα \Λ\ και \ε\ (Sykes, 1940.  Carr, 1953).» (2002,121).

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

 
 
 
 
 
 
 
 

© 2010 - 2013 γραφωνηματα.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση του περιεχομένου του site, καθώς και η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο.