Τι είναι η σημασιολογική ανάπτυξη;

ηη

Με τον όρο σημασιολογία εννοούμε την κατανόηση όλων των μορφών της γλωσσικής έκφρασης. Αναφερόμαστε στο εννοιολογικό περιεχόμενο της γλώσσας δηλαδή στα γλωσσικά σημαινόμενα. Η έννοια του σημαινόμενου είναι ταυτόσημη με το νόημα, τη σημασία και τέλος τη σημασιολογία. Το σημαινόμενο είναι μια γενικευμένη \ αφαιρετική ανάκληση της εμπειρίας.

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

© 2010 - 2013 γραφωνηματα.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση του περιεχομένου του site, καθώς και η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο.