ΤΡΙΔΥΜΟ ΚΡΑΝΙΑΚΟ ΝΕΥΡΟ  

trigeminal neuralgia

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

  • Κίνηση: Αδυναμία να κλείσει ή να κινήσει τη γνάθο, σιελόρροια.
  • Αισθητικότητα: Μειωμένη αίσθηση στη γλώσσα, στις παρειές και στα δόντια.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΤΗ ΟΜΙΛΙΑ

  • Αδυναμία άρθρωσης χειλικών, χειλεοδοντικών, φατνιακών και υγρών συμφώνων.
  • Μειωμένη ταχύτητα.

 

Καραμπά Αργυρώ
Συγγραφέας - Υπεύθυνη του Πρότυπου Διαγνωστικού & Θεραπευτικού Κέντρου Αναπτυξιακής Παιδιατρικής "Γράφω Φωνήματα"

© 2010 - 2013 γραφωνηματα.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση του περιεχομένου του site, καθώς και η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο.