Διαταραχές του λόγου

Κύριοι τομείς της σημασιολογικής ανάπτυξης

θ

Η σημασιολογική ανάπτυξη ολοκληρώνεται γύρο στον 8ο χρόνο και οι κυριότεροι τομείς της είναι:

  • Ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου
  • Η απόκτηση της έννοιας που ταιριάζει στην κάθε λέξη
  • Η απόκτηση της γνώσης που αναφέρεται στη συσχέτιση εννοιών των λέξεων
  • Η απόκτηση της σύνθετης διαδικασίας που καθορίζει τη δομή των εννοιών των λέξεων στην πρόταση.

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

Τι είναι η σημασιολογική ανάπτυξη;

ηη

Με τον όρο σημασιολογία εννοούμε την κατανόηση όλων των μορφών της γλωσσικής έκφρασης. Αναφερόμαστε στο εννοιολογικό περιεχόμενο της γλώσσας δηλαδή στα γλωσσικά σημαινόμενα. Η έννοια του σημαινόμενου είναι ταυτόσημη με το νόημα, τη σημασία και τέλος τη σημασιολογία. Το σημαινόμενο είναι μια γενικευμένη \ αφαιρετική ανάκληση της εμπειρίας.

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

Πρώτη περίοδος συντακτικής ανάπτυξης (0-3 χρονών)

ζζ

Η πρώτη περίοδος συντακτικής ανάπτυξης (0-3 χρονών) διακρίνεται με τη σειρά της σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος (0-2 χρονών) είναι γνωστό ως το ολοφραστικό στάδιο κατά το οποίο η πρώτη λέξη χρησιμοποιείται με πολλαπλές έννοιες. Οι πρώτες αυτές λέξεις είναι συνήθως ουσιαστικά και για να καταλάβουμε τι λέει το παιδί πρέπει να καταλάβουμε τι κάνει.

Στη συνέχεια ακολουθεί το μεταβατικό στάδιο κατά το οποίο παρατηρείται για πρώτη φορά η έμφαση των δύο λέξεων με τη διαφορά ότι προφέρονται με κάποιο χρονικό διάστημα μεταξύ τους. Το δεύτερο μέρος της συντακτικής ανάπτυξης (2-3 χρόνια) είναι το στάδιο εκείνο όπου το παιδί σχηματίζει προτάσεις τριών λέξεων και ακόμη γίνεται εμφάνιση του πληθυντικού αριθμού. 

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

Δεύτερη περίοδος συντακτικής ανάπτυξης (3-5 ή 6 χρόνια)

η

Σε αυτή την περίοδο παρατηρείται πρόοδος στην γλωσσική εξέλιξη τόσο στο τομέα της κατανόησης όσο και στο τομέα της παραγωγής. Ακόμη συντελείται τόσο η ανάπτυξη όσο και η κατάκτηση του μεγαλύτερου μέρους των συντακτικών δομών η οποία φτάνει να ολοκληρωθεί στην ηλικία των 9 ετών. Σε αυτή την περίοδο αναπτύσσονται και οι γλωσσικοί μετασχηματισμοί.

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

Τι είναι η συντακτική ανάπτυξη;

ζ

Η σύνταξη είναι η μελέτη των κανόνων και των ιεραρχικών σχέσεων που ρυθμίζουν τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζονται οι λέξεις για το σχηματισμό προτάσεων στις φυσικές ανθρώπινες γλώσσες.

                Η διαφορά μεταξύ μορφολογίας και σύνταξης έγκειται στο ότι η μορφολογία ασχολείται με τις παραδειγματικές και συντακτικές σχέσεις των λέξεων ενώ η σύνταξη ασχολείται με τις συνταγματικές σχέσεις των λέξεων μέσα σε προτάσεις. Η γλώσσα του παιδιού αρχίζει να έχει συντακτική δομή κατά το πρώτο έτος της ηλικίας του συνεχίζεται κατά το 4ο-5ο έτος και ολοκληρώνεται στο 9ο έτος.

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

© 2010 - 2013 γραφωνηματα.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση του περιεχομένου του site, καθώς και η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο.