Διαταραχές του λόγου

Εμφάνιση των πρώτων ήχων σε βαρήκοα – κωφά παιδιά

ε

 

Τα μωρά αρχίζουν την ομιλία τους χρησιμοποιώντας ποικιλία ήχων και μελωδιών των ενηλίκων. Κατά την Α. Οκαλίδου: «Η εμφάνιση των πρώτων φωνημάτων μελετήθηκε σε βαρήκοα – κωφά παιδιά βρεφικής και παιδικής ηλικίας, αφού καθώς μεταγράφηκε φωνητικά το φωνητικό τους παιχνίδι ή η ομιλί τους. Ο Stark (1967), μελετώντας την παραγωγή του λόγου 6 βαρήκοων – κωφών βρεφών, βρήκε ότι τα πρώτα τους φωνήεντα ήταν το χαμηλό φωνήεν \α\ και το ουδέτερο, κεντρικό φωνήεν \e\, ενώ τα πρώτα τους σύμφωνα ήταν το δασύ \h\, το \m\ και το γλωττιδικό έκκροτο (glottal stop).

            Άλλοι ερευνητές, εξετάζοντας παιδιά βρεφικής και παιδικής ηλικίας, 1 έως 7 ετών οδηγήθηκαν σε παρόμοια αποτελέσματα και εντόπισαν επιπλέον τα φωνήεντα \Λ\ και \ε\ (Sykes, 1940.  Carr, 1953).» (2002,121).

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

 
 
 
 
 
 
 
 

Φωνητικό παιχνίδι (βάβισμα) βαρήκοων & κωφών βρεφών

δδ

Το μωρό μετά τη γέννηση αντιλαμβάνονται τους ήχους και έχει τη δυνατότητα να τους αναγνωρίζει και να τους μιμείται. Έχουν γίνει πολλές έρευνες που εξετάζουν την ομιλία παιδιών με απώλεια ακοής. Η Α. Οκαλίδου (2002, 120 – 121) αναφέρει ότι: «η παλαιότερη ερμηνεία για την εξέλιξη του φωνητικού παιχνιδιού των βαρήκοων – κωφών βρεφών ήταν ότι το φωνητικό παιχνίδι εμφανίζεται μεν τους πρώτους μήνες της ζωής του βαρήκοου – κωφού βρέφους, λόγω του γεγονότος ότι αποτελεί αντανακλαστική ανθρώπινη λειτουργία, αλλά μειώνεται δραματικά μετά τους πρώτους 3 μήνες ζωής (Mavilya, 1968). Η άποψη αυτή αναθεωρήθηκε από μεταγενέστερες έρευνες που έδειξαν ότι τα βαρήκοα – κωφά βρέφη ηλικίας 15-24 μηνών, στα οποία δεν είχαν ακόμη χορηγηθεί ακουστικά, βάβιζαν με αυξανόμενη συχνότητα και παρήγαν συλλαβικές δομές ανάλογες με αυτές των ακουόντων (Stark, 1982). Παρ’ όλα αυτά, μετά από φωνολογική ανάλυση του βαβίσματος τους στην παραπάνω μελέτη, αποκαλύφθηκε ότι το φωνολογικό ρεπερτόριο των βαρήκοων – κωφών βρεφών δεν ήταν ανάλογο με εκείνο των ακουόντων συγκεκριμένα, αντιστοιχούσε σε ακούοντα βρέφη ηλικίας 2 έως 12 μηνών. Οι μελέτες της Yoshinaga – Hano και των συνεργατών της (1992) επιβεβαιώνουν το συμπέρασμα ότι το φωνητικό παιχνίδι των βαρήκοων – κωφών βρεφών παράγεται κατά την ίδια χρονική περίοδο και με συχνότητα ανάλογη των ακουόντων, αλλά, παρόλο που εξελίσσεται, περιέχει ένα μικρότερο μέρος του φωνολογικού ρεπερτορίου των ακουόντων βρεφών.»

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ποιοι είναι οι μεταγεννητικοί ή περιβαλλοντικοί αιτιολογικοί παράγοντες της κώφωσης;

γγ
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:
Μολυσματικές ασθένειες
Μηνιγγίτιδα
Εγκεφαλίτιδα
Ωτίτιδα
Γρίπη
Ενδοκρανιακοί όγκοι
Δηλητηριάσεις
Βλάβες του έσω αυτιού ή του ακουστικού νεύρου
Παρατεταμένη έκθεση του παιδιού σε υψηλούς ήχους
Ψυχολογικοί λόγοι (λειτουργικοί ή εκλεκτική κώφωση)
Τοξοπλάσμωση
Αντιβιοτικά φάρμακα όταν δεν είναι ηλεγμένα σε ότι αφορά το είδος και την ποσότητα
Όλα τα παραπάνω αποτελούν κύρια αίτια την κώφωσης παρόλα αυτά υπάρχουν και αίτια που δεν έχουν εντοπιστεί. Έρευνες όμως συνεχίζουν να γίνονται για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

Διάγνωση – Κώφωση

δ

 

Η έγκαιρη διάγνωση συμβάλλει θετικά στην εξέλιξη της πορείας του παιδιού. Μόλις η ιδιαιτερότητα εντοπισθεί είναι δυνατό να γίνουν προσπάθειες που θα βοηθήσουν το παιδί. Η Ε. Ζαφειράτου – Κουλιούμπα (1994,21) αναφέρει ότι: « Κατά τους δύο – τρεις πρώτους μήνες μετά την γέννηση οι ανταποκρίσεις στους ήχους είναι βασικά αντανακλαστικές. Ο έλεγχος αυτών των ανταποκρίσεων γίνεται με τη δοκιμασία του αντανακλαστικού του MORO και του ωτοβλεφαρικού αντανακλαστικού.

            Κατά τον τέταρτο – πέμπτο μήνα οι αντανακλαστικές ανταποκρίσεις υπάρχουν ακόμη, δεν είναι όμως σταθερές. Την περίοδο αυτή το βρέφος αντιδρά σε ήχους υψηλής εντάσεως στρέφοντας μια φορά τα μάτια του γύρω.

            Κατά τον έκτο – δωδέκατο μήνα της ζηής του βρέφους, οι αντανακλαστικές ανταποκρίσεις προς τον ήχο έχουν αναχαιτισθεί από το φλοιό του εγκεφάλου. Το βρέφος απαντά σε γνωστούς του ήχους χαμηλής εντάσεως με στροφή του κεφαλιού.

            Οι δοκιμασίες της ακοής που εφαρμόζονται από την ηλικία αυτή, στηρίζονται στον έλεγχο της αντιλήψεως της ομιλίας από το παιδί.

            Από την ηλικία δυόμιση χρονών το παιδί είναι συνήθως ικανό να συνεργαστεί στην εξέταση του, που γίνεται βάσει διαφόρων ακουστικών ερεθισμάτων.»

 

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ποιοι είναι οι περιγεννητικοί αιτιολογικοί παράγοντες της κώφωσης;

γ
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:
Εγκεφαλικά τραύματα
Ανοξαιμία
Παρατεταμένη κύηση
Ασθένειες οι οποίες μεταδίδονται σεξουαλικά
Διάφορες βλάβες που οφείλονται σε προωρότητα, όπως είναι οι βλάβες που προκαλούνται από την κακή λειτουργία της θερμοκοιτίδας κ.α.

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

© 2010 - 2013 γραφωνηματα.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση του περιεχομένου του site, καθώς και η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο.