Διαταραχές του λόγου

Ποιοι είναι οι προγεννητικοί αιτιολογικοί παράγοντες της κώφωσης;

ββ
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:
Μολυσματικές ασθένειες της μητέρας, όπως η ιλαρά, η ερυθρά, η γρίπη, η παρωτίτιδα κ.α. ιδιαίτερα επικοίνδυνες είναι οι ασθένειες αυτές κατά τους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης.
Διάφορες καταστάσεις της μητέρας, όπως η αντισυμβατικότητα του Rhστο αίμα της μητέρας μπορεί να προκαλέσει αιμολυτικό ίκτερο και διάφορες βλάβες στο παιδί, μια από τις οποίες είναι και η κώφωση.

 

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

Ποιοι είναι οι γενετικοί αιτιολογικοί παράγοντες της κώφωσης;

β
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν :
Οι κληρονομικοί παράγοντες
Ο εκφυλισμός του ακουστικού νεύρου
Η ωτοσκλήρυνση και η κακή κατασκευή του ακουστικού οργάνου

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

Τι είναι η κώφωση;

α


Η Ε. Ζαφειράτου – Κουλιούμπα (1994, 25) αναφέρει ότι : «Κωφός είναι κάποιος, που η ακοή του είναι καταστραμμένη σε τέτοιο βαθμό 9συνήθως 70dB και άνω) που εμποδίζει να αντιληφτεί την ομιλία μέσω ακοής μόνο, είτε φορά ακουστικό είτε όχι.»
Ο Γ. Κρουσταλάκης αναφέρει (2003, 158) ότι:  «Κώφωση 91-100 db. Το παιδί παρουσιάζει αυτή τη μορφή ακουστικής ανεπάρκειας πιθανόν να ακούει μόνο μερικούς ήχους δυνατούς. Αισθάνεται μάλλον κάποιες ελαφρές ηχητικές δονήσεις, κάποιες αναρριπίσεις. Χρησιμοποιεί ως κύριο μέσο επικοινωνίας τον οπτικό κώδικα. Ομιλία και γλώσσα στο κωφό παιδί είναι ατελείς. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα αγωγής λόγου, ορθολογικά οργανωμένα.»

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

 

Αίτια κώφωσης

αα
Οι αιτιολογικοί παράγοντες για πρακτικούς λόγους μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες:
Γενετικοί
Προγεννητικοί
Περιγεννητικοί
Μεταγεννητικοί ή περιβαλλοντικοί

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

Σε μια αξιολόγηση ο λογοθεραπευτής πρέπει να αξιολογεί

 images

 

 • Ερωτήσεις γενικής φύσεως
 • Στοματοπροσωπικός έλεγχος
 • Τεστ άρθρωσης
 • Ερωτήσεις ναι- όχι
 • Δεικτική κατονομασία
 • Επανάληψη
 • Αποκριτική κατονομασία
 • Συνειρμική κατονομασία - κατηγοριοποιήσεις
 • Εντολές (απλές- σύνθετες)
 • Ορισμός όρων
 • Αυτόματος λόγος
 • Προμαθηματικές έννοιες
 • Χωροχρονικές έννοιες
 • Αφηγηματικός λόγος
 • Περιγραφικός λόγος
 • Ανάγνωση (σε παιδιά σχολικής ηλικίας)
 • Γραφή (σε παιδιά σχολικής ηλικίας)
 • Ακουστική διάκριση
 • Μνήμη
 • Συγκέντρωση
 • Προσοχή
 • Σειροθέτηση
 • Βλεμματική επαφή

Μία αξιολόγηση δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί σε μία μόνο συνεδρία αυτό εξαρτάται από τον θεραπευτεί και το θεραπευόμενο.

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

© 2010 - 2013 γραφωνηματα.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση του περιεχομένου του site, καθώς και η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο.