Διαταραχές του λόγου

ΤΡΙΔΥΜΟ ΚΡΑΝΙΑΚΟ ΝΕΥΡΟ  

trigeminal neuralgia

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 • Κίνηση: Αδυναμία να κλείσει ή να κινήσει τη γνάθο, σιελόρροια.
 • Αισθητικότητα: Μειωμένη αίσθηση στη γλώσσα, στις παρειές και στα δόντια.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΤΗ ΟΜΙΛΙΑ

 • Αδυναμία άρθρωσης χειλικών, χειλεοδοντικών, φατνιακών και υγρών συμφώνων.
 • Μειωμένη ταχύτητα.

 

Καραμπά Αργυρώ
Συγγραφέας - Υπεύθυνη του Πρότυπου Διαγνωστικού & Θεραπευτικού Κέντρου Αναπτυξιακής Παιδιατρικής "Γράφω Φωνήματα"

ΔΥΣΑΡΘΡΙΑ - ΑΝΑΡΘΡΙΑ

 

article 297 cover en US

 

ΜΟΡΦΕΣ ΔΥΣΑΡΘΡΙΑΣ - ΑΝΑΡΘΡΙΑΣ

Η νευρομυϊκή δυσαρθρία οφείλεται σε:

 • νόσο του κινητικού νευρώνα ή πλάγιαμυατροφική σκλήρυνση (ALS).
 • στη μυασθενεία Gravis (βαριά μυασθένεια).
Νόσος του κινητικού νευρώνα ή πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ( ALS )
 • Άγνωστη αιτία.
 • Στο 5-10% των περιπτώσεων μπορεί να είναι οικογενής μορφή.
 • Προκαλείται προοδευτική μυϊκή αδυναμία και ατροφία λόγω βλάβης του κινητικού νευρώνα στον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό (ανώτερου και κατώτερου). Ως εκ τούτου, η νόσος προσβάλλει και τους πυρήνες του προμήκους και του κατώτερου τμήματος της γέφυρας προκαλώντας αδυναμία ή και παράλυση των μυών της άρθρωσης.

Σπαστική (ψευδοπρομηκική) δυσαρθρία

Προκαλείται από νοσήματα που προσβάλουν αμφοτερόπλευρα τις φλοιοπρομηκικές οδούς.

 

Καραμπά Αργυρώ

Συγγραφέας - Υπεύθυνη του Πρότυπου Διαγνωστικού & Θεραπευτικού Κέντρου Αναπτυξιακής Παιδιατρικής "Γράφω Φωνήματα"

Δυσαρθρία - Αναρθρία

 
 
dizartriya u detej1

ΑΙΤΙΑ ΔΥΣΑΡΘΡΙΑΣ

 • Βλάβες κατώτερου κινητικού νευρώνα
 • Βλάβες πυραμιδικού συστήματος
 • Βλάβες εξωπυραμιδικού συστήματος
 • Βλάβες παρεγκεφαλίδας
 • Βλάβες κατώτερου κινητικού νευρώνα - προκαλείται νευρομυϊκή δυσαρθρία.
 • Βλάβες πυραμιδικού συστήματος - προκαλείται σπαστική δυσαρθρία
 • Βλάβες εξωπυραμιδικού συστήματος - η δυσαρθρία χαρακτηρίζεται ως εξωπυραμιδική
 • Βλάβες παρεγκεφαλίδας - προκαλείται αταξική ή παρεγκεφαλιδική δυσαρθρία.

 

Καραμπά Αργυρώ

Υπεύθυνη του Κέντρου

Δυσαρθρία - Αναρθρία

maxresdefault
 
 • Η ομιλία παράγεται από μια σειρά συντονισμένων κινήσεων των αναπνευστικών μυών, του φάρυγγα, της υπερώας, της γλώσσας και των χειλέων.
 • Αυτές οι δομές νευρώνονται από το προσωπικό, το πνευμονογαστρικό, το λγωσσοφαρυγγικό, το υπογλώσσιο και τα φρενικά νεύρα.
 • Όπως όλες οι κινήσεις, έτσι και αυτές που συμμετέχουν στην ομιλία υπόκεινται σε εξωπυραμιδικές επιδράσεις από τα βασικά γάγγλια και σε επιδράσεις από την παρεγκεφαλίδα.

 

Καραμπά Αργυρώ

Υπεύθυνη του Πρότυπου & Διαγνωστικού Κέντρου Αναπτυξιακής Παιδιατρικής

"Γράφω Φωνήματα"

ΔΥΣΑΡΘΡΙΑ - ΑΝΑΡΘΡΙΑ

 
 logos omilia anaptiksi diataraxes
 • Ελλειμματική άρθρωση και φώνηση που δε σχετίζεται με ανωμαλία των φλοιωδών μηχανισμών της γλώσσας.
 • Ο δυσαρθρικός ασθενής μπορεί να κατανοεί τέλεια και δεν έχει καμία δυσκολία στη ανάγνωση και στην γραφή αν και δεν μπορεί να αρθρώσει μια απλή κατανοητή λέξη.
 • Η ομιλία παράγεται από μια σειρά συντονισμένων κινήσεων των αναπνευστικών μυών, του φάρυγγα, της υπερώας, της γλώσσας και των χειλέων
 • Αυτές οι δομές νευρώνονται από το προσωπικό, το πνευμονογαστρικό, το λγωσσοφαρυγγικό, το υπογλώσσιο και τα φρενικά νεύρα.
 • Όπως όλες οι κινήσεις, έτσι και αυτές που συμμετέχουν στην ομιλία υπόκεινται σε εξωπυραμιδικές επιδράσεις από τα βασικά γάγγλια και σε επιδράσεις από την παρεγκεφαλίδα.

 

 

Αρυρώ Καραμπά

Υπεύθυνη του Κέντρου

© 2010 - 2013 γραφωνηματα.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση του περιεχομένου του site, καθώς και η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο.