ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ

13

  • το είδος των φωνημάτων που εμφανίζονται πρώτα στο φωνολογικό σύστημα ενός παιδιού δεν εξαρτάται μόνο από τις αρθρωτικές απαιτήσεις του φωνήματος
  • αλλά και από τη συχνότητα με την οποία αυτό εμφανίζεται στη γλώσσα.
  • βάση για την τεχνική του ακουστικού βομβαρδισμού (auditory bombardment technique)
  • το παιδί έχει αρκετές ευκαιρίες να ακούσει το φώνημα-στόχο, ώστε να εξοικειωθεί με αυτό, ενώ παίζει ή είναι απασχολημένο σε κάποια άλλη δραστηριότητα, χωρίς να χρειάζεται να παράγει το φώνημα ή να το διακρίνει ακουστικά από άλλα.
  • τα παιδιά ακούνε τα φωνήματα και προσέχουν το ακουστικό ερέθισμα, αν και δε χρειάζεται να ανταποκριθούν σε αυτό
  • διευκολύνει τη μετέπειτα ακουστική αναγνώριση ή παραγωγή του φωνήματος.

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

© 2010 - 2013 γραφωνηματα.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση του περιεχομένου του site, καθώς και η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο.