Συμβουλές για γονείς

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

4

  • γενικευμένης αισθητοποίησης (general stimulation technique): αυτή η διαδικασία παρέχει γενικευμένα γλωσσικά ερεθίσματα στα οποία εκτίθεται το παιδί, χωρίς να τίθενται συγκεκριμένοι στόχοι, πέρα από το να εκτεθεί το παιδί σε ένα περιβάλλον με πλούσια γλωσσικά ερεθίσματα.
  • επικεντρωμένης αισθητοποίησης (focused stimulation techniques): στην οποία τίθενται συγκεκριμένοι στόχοι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, το παιδί εκτίθεται σε συγκεκριμένες μορφές, δομές ή λειτουργίες που απουσιάζουν από την επικοινωνία του π.χ. εμπλουτισμός λεξιλογίου, χρήση πιο πολύπλοκων συντακτικών δομών
  • Συνδυασμός των δύο

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

ΜΙΜΗΣΗ (IMITATION)

3

  • Ο στόχος αυτής της τεχνικής είναι να παρέχει στο παιδί ένα μοντέλο σωστής γλώσσας/ ομιλίας για να το παράγει.
  • Η άμεση μίμηση έχει λιγότερες απαιτήσεις επεξεργασίας από τη στιγμή που ακούμε το μοντέλο μέχρι να το παράγουμε σε σχέση με την καθυστερημένη μίμηση.
  • Συνδέεται με συμπεριφοριστικά μοντέλα κατάκτησης της γλώσσας.
  • π.χ.      Λ/θ: Πες: «Το παιδί τρώει το μήλο»

            Π: «Το παιδί τρώει το μήλο»

            Λ/θ: Μπράβο

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

© 2010 - 2013 γραφωνηματα.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση του περιεχομένου του site, καθώς και η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο.