Συμβουλές για γονείς

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΔΥΝΑΜΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

17

  • οι περιορισμένες ικανότητες ακουστικής επεξεργασίας μπορεί να ενισχυθούν με παράλληλη χρήση οπτική πληροφορίας.
  • αν ένα παιδί δυσκολεύεται να αντιληφθεί τη διαφορά μεταξύ δύο ακουστικών ερεθισμάτων σε ελάχιστα ζεύγη
  • η διαφορά μπορεί να απεικονιστεί οπτικά με τις κινήσεις των χεριών.
  • Η οπτική βοήθεια μπορεί να επιστήσει την προσοχή του παιδιού στη διαφορά μεταξύ των δύο λέξεων,
  • ώστε σε μεταγενέστερο στάδιο το παιδί να είναι σε θέση να ολοκληρώσει τη δραστηριότητα χωρίς να χρειάζεται το οπτικό βοήθημα.

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΟ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΙ ΝΕΑ ΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

18

 

  • Πολλά παιδιά με δυσκολίες λόγου έχουν ελάχιστη εμπειρία στην παραγωγή συγκεκριμένων ήχων ή λέξεων με το σωστό τρόπο.
  • Αν και ακούνε τους άλλους να τα παράγουν δεν έχουν τα ίδια την εμπειρία της ταυτόχρονης ακουστικής και κιναισθητικής ανατροφοδότησης που είναι το αποτέλεσμα της σωστής παραγωγής.
  • Οι τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να δώσουμε στο παιδί την εμπειρία παραγωγής σωστών αρθρωτικών σχημάτων  περιλαμβάνουν:          
  • απτική ανατροφοδότηση
  • οπτικά βοηθήματα λεκτικές οδηγίες

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

© 2010 - 2013 γραφωνηματα.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση του περιεχομένου του site, καθώς και η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο.