Συμβουλές για γονείς

Τι είναι η αίσθηση;

1 2

Η ικανότητα διεγερσιμότητας των κυττάρων ενός σωματικού οργάνου σε ένα ορισμένο είδος ερεθισμών. Η φυσιολογική λειτουργία, κατά την οποία ο ερεθισμός φθάνει στο αισθητήριο όργανο, παραλαμβάνεται από το αισθητήριο νεύρο και μεταβιβάζεται στον εγκέφαλο.


Μολόχας Ηλίας
Ειδικός Παιδαγωγός- Ψυχολόγος
www.γραφωνηματα.gr

 

 

 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 

0 161223013854 161223123748 logopedia s Αντίγραφο

  • Η θεραπεία ξεκινά βασιζόμενη σε αυτές τις επικοινωνιακές συμπεριφορές που ήδη χρησιμοποιούνται έστω και με μη-συστηματικό τρόπο από το παιδί. Η παρούσα κατάσταση του παιδιού κατά την έναρξη της θεραπείας είναι καθοριστική για το σχεδιασμό του περαιτέρω προγράμματος.
  • Σε τακτά διαστήματα πρέπει να αξιολογείται η πρόοδος που σημείωσε το παιδί κατά τη διάρκεια της παρέμβασης και αν χρειάζεται να τροποποιούνται οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται.
  • Ο λογοθεραπευτής συνεργάζεται με άλλους ειδικούς που ασχολούνται με το παιδί π.χ. (ειδικό) παιδαγωγό, εργοθεραπευτή, φυσιοθεραπευτή κ.λπ.

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

© 2010 - 2013 γραφωνηματα.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση του περιεχομένου του site, καθώς και η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο.