Συμβουλές για γονείς

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

1

  • Επιλογή του τρόπου προσέγγισης που θα χρησιμοποιηθεί:
  • έμμεση προσέγγιση, μέσω αυτών που ασχολούνται με το παιδί και βελτίωση του τρόπου αλληλεπίδρασης μαζί του στο περιβάλλον του. Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στο να κάνουν οι γονείς (φροντιστές) χρήση κατάλληλων γλωσσικών ερεθισμάτων για το παιδί, να χρησιμοποιείται η γλώσσα σε φυσιολογικές συνθήκες-περιβάλλοντα, να γίνεται χρήση τεχνικών διευκόλυνσης για το παιδί, να έχουν οι γονείς εφικτές προσδοκίες για το παιδί τους και να τους αποτρέψει από δραστηριότητες που μπορεί να αναστείλουν την πρόοδο του παιδιού
  • άμεση προσέγγιση (απευθείας από τον κλινικό στο παιδί)
  • ένας συνδυασμός των δύο.

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

4

  • γενικευμένης αισθητοποίησης (general stimulation technique): αυτή η διαδικασία παρέχει γενικευμένα γλωσσικά ερεθίσματα στα οποία εκτίθεται το παιδί, χωρίς να τίθενται συγκεκριμένοι στόχοι, πέρα από το να εκτεθεί το παιδί σε ένα περιβάλλον με πλούσια γλωσσικά ερεθίσματα.
  • επικεντρωμένης αισθητοποίησης (focused stimulation techniques): στην οποία τίθενται συγκεκριμένοι στόχοι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, το παιδί εκτίθεται σε συγκεκριμένες μορφές, δομές ή λειτουργίες που απουσιάζουν από την επικοινωνία του π.χ. εμπλουτισμός λεξιλογίου, χρήση πιο πολύπλοκων συντακτικών δομών
  • Συνδυασμός των δύο

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

© 2010 - 2013 γραφωνηματα.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση του περιεχομένου του site, καθώς και η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο.