Το ebook POCKET CARDS | Ταύτιση εικόνων με ήχους απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής

και σχολικής ηλικίας που παρουσιάζουν δυσκολίες στην παραγωγή του λόγου. Η χορήγησή

του πραγματοποιείται από: ειδικούς λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς,

εκπαιδευτικούς και γονείς.

Ένα παιδί έχει καθυστέρηση λόγου, όταν η γλώσσα που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνεται

στο επίπεδο της χρονολογικής του ηλικίας, αλλά θεωρείται φυσιολογική σε ένα κατώτερο

αναπτυξιακό στάδιο. Ο λόγος και η ομιλία του παιδιού αναπτύσσονται με τη σωστή σειρά,

αλλά με πιο αργό ρυθμό. Η διαταραχή του λόγου αναφέρεται στη χρήση της γλώσσας, η

οποία δεν ακολουθεί τα στάδια φυσιολογικής γλωσσικής ανάπτυξης. Για την ανάπτυξη του

λόγου του παιδιού, είναι απαραίτητες οι προγλωσσικές δεξιότητες, οι οποίες αφορούν την

καλή βλεμματική επαφή του παιδιού, την εναλλαγή σειράς, τη μίμηση, την προσοχή και τη

συγκέντρωση.

 

Εισαγωγή

Το ebook POCKET CARDS | Ταύτιση εικόνων με ήχους περιέχει 45 κάρτες με στοχευμένες

εικόνες. Η κάθε εικόνα από αυτές παρουσιάζει ένα: ζώο, αντικείμενο, ενέργεια – ρήμα,

όχημα, αίσθημα, όπου ταυτίζεται με έναν συγκεκριμένο ήχο.Το παιδί εκπαιδεύεται ώστε να

μπορεί να απαντήσει σωστά σε ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου. Συγκεκριμένα

μαθαίνει να απαντάει στις ερωτήσεις: ΤΙ; - ΠΩΣ; - ΠΟΥ; - ΠΟΤΕ; - ΓΙΑΤΙ;

Τι θα επιτύχουμε με τις κάρτες έναρξης ομιλίας:

την οπτική και ακουστική διάκριση των λέξεων – εικόνων που αποτελούν κάθε φορά

τον στόχο

την ορθή παραγωγή των ψευδολέξεων και των λέξεων που αντιστοιχούν σε κάθε εικόνα

την ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου

τη χρήση κλειστού και ανοιχτού τύπου απαντήσεων

την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας

την ενίσχυση της λογικής σκέψης

την ανάπτυξη της παρατηρητικότητας

τη συσχέτιση και την ταξινόμηση

την επανάληψη

την ενίσχυση της μνήμης

τη δεικτική κατονομασία

την αντιγραφή

την αντίληψη

Συγγραφέας: Αργυρώ Καραμπά - Θεραπεύτρια Λόγου & Ομιλίας – Ειδική Παιδαγωγός

 

Αργυρώ Καραμπά, Θεραπεύτρια Λόγου & Ομιλίας – Ειδική Παιδαγωγός (upbility.gr)

© 2010 - 2013 γραφωνηματα.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση του περιεχομένου του site, καθώς και η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο.