Συμβουλές για γονείς

ΑΡΧΕΣ ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

8

  • Μία λεπτομερής αξιολόγηση με αναφορά σε ένα θεωρητικό μοντέλο βοηθά τους κλινικούς να σχεδιάσουν την παρέμβαση για ένα συγκεκριμένο παιδί.
  • Όσο πιο ξεκάθαροι είναι οι στόχοι της παρέμβασης, τόσο ευκολότερο είναι να αξιολογήσουμε το βαθμό επίτευξής τους.
  • Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι (long-term aims) αναφέρονται στο επίπεδο λειτουργικότητας της επικοινωνίας του παιδιού, συνήθως στο μέγιστο επίπεδο των δυνατοτήτων του παιδιού, το οποίο θα έχει κατακτήσει κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος.
  • Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι (short-term aims) είναι πιο συγκεκριμένοι, σχετίζονται με συγκεκριμένες επιδιώξεις και εντάσσονται σε ένα χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης.

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

9

  • Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι τίθενται με βάση τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές:
  • οι στόχοι βασίζονται σε συγκεκριμένες κλινικές υποθέσεις που απορρέουν από ένα θεωρητικό πλαίσιο και αφορούν την ακριβή φύση των δυσκολιών ενός παιδιού.
  • οι στόχοι και οι επιδιώξεις συμβαδίζουν με άλλων κλινικών που εμπλέκονται στη διαχείριση του παιδιού
  • ο χρόνος κατά τον οποίο πρέπει να επιτευχθούν είναι προκαθορισμένος.
  • οι δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται είναι έτσι σχεδιασμένες, ώστε να είναι δυνατή η αντικειμενική μέτρηση της απόδοσης του παιδιού.

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

© 2010 - 2013 γραφωνηματα.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση του περιεχομένου του site, καθώς και η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο.