Συμβουλές για γονείς

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ICD-10: " ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑΒΙΣΜΟΥ "

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ICD-10 : "ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑΒΙΣΜΟΥ " 

 

Α. Μια βαθμολογία σε μια σταθμισμένη δοκιμασία είναι τουλάχιστον δύο τυπικές αποκλίσεις κάτω του αναμενόμενου επιπέδου , με βάση την ηλικία και το νοητικό πηλίκο του παιδιού . 

Β. Βαθμολογίες στην αναγνωστική ακρίβεια και επάρκεια , καθώς και στην αριθμητική, βρίσκονται μέσα στο φυσιολογικό εύρος (+ ή - 2  τυπικές αποκλίσεις του μέσου όρου ). 

Γ. Δεν υπάρχει ιστορικό σημαντικών αναγνωστικών δυσκολιών . 

Δ. Οι σχολικές εμπειρίες είναι μέσα στο μέσο αναμενόμενο εύρος .

Ε. Οι δυσκολίες στον συλλαβισμό είναι παρούσες από τα πρώιμα στάδια της μάθησης του συλλαβισμού .

ΣΤ. Η διαταραχή που περιγράφεται στο κριτήριο Α επιδρά σημαντικά στις ακαδημαϊκές επιδόσεις και στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής , που απαιτούν φωνολογικές δεξιότητες . 

Ζ. Το πιο συχνό κριτήριο εξαίρεσης από τη διαταραχή : Το άτομο έχει Νοητικό Πηλίκο (I.Q ) κάτω του 70. 

 

 

Καραμπά Αργυρώ

Επιστημονικά Υπεύθυνη του Πρότυπου Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου Αναπτυξιακής Παιδιατρικής "Γράφω Φωνήματα"

 

 

 

 

 

 

 

''ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ICD-10: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ''

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ICD-10: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Α. Ένα από τα ακόλουθα:

1) Μία βαθμολόγηση στην αναγνωστική ακρίβεια και /ή επάρκεια κάτω από τουλάχιστον δύο τυπικές αποκλίσεις κάτω του αναμενόμενου, με βάση την ηλικία και το νοητικό πηλίκο του παιδιού.

2) Υπάρχει ιστορικό σοβαρών δυσκολιών στην ανάγνωση ή υπάρχουν βαθμολογίες σε δοκιμασίες, που πληρούν το κριτήριο Α1 σε πρώιμη ηλικία και επιπλέον μια βαθμολογία στη δοκιμασία συλλαβισμού, που είναι τουλάχιστον δύο τυπικές αποκλίσεις  κάτω από το αναμενόμενο επίπεδο, με βάση το ηλικιακό και νοητικό πηλίκο του παιδιού.

Β) Η διαταραχή που περιγράφεται στο κριτήριο Α επιδρά σημαντικά στις ακαδημαικές επιδόσεις και στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, που απαιτούν αναγνωστικές δεξιότητες.

Γ) Η διαταραχή δεν είναι άμεσο αποτέλεσμα ενός ελαττώματος στην οπτική ή ακουστική οξύτητα ή μιας νευρολογικής διαταραχής.

Δ) Οι σχολικές ςμπειρίες είναι στο μέσο αναμενόμενο εύρος.

Ε) Εξαιρείται αν το νοητικό πηλίκο (I. Q.) είναι κάτω του 70.

 

 Καραμπά Αργυρώ

Επιστημονικά Υπεύθυνη του Πρότυπου Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου Αναπτυξιακής Παιδιατρικής "Γράφω Φωνήματα"

 

 

Υποκατηγορίες

 • Τι πρέπει να αξιολογήσει ένας θεραπευτής κατά τη διάρκεια μιας Εργοθεραπευτικής αξιολόγησης;(Μέρος Α)

  ergotherapeia1

  Τα σημεία που αξιολογούνται στην εργοθεραπευτική αξιολόγηση είναι τα εξής:

  • Γενική εικόνα
  • Κοινωνική συναλλαγή
  • Αδρός συντονισμός
  • Νευρομυιοσκελετικά
  • Εξισοορροπητικές αντιδράσεις
  • Προστατευτικές αντιδράσεις 
  • Δοκιμασία Romberg ( Eίναι χρήσιμη στην οξεία μονόπλευρη αιθουσαία διαταραχή)
  • Κουτσό
  • Τούμπα
  • Ρολλάρισμα
  • Κινητικός Έλεγχος
  • Σύλληψη 
  • Λαβή
  • Άφημα
  • Μεμονωμένη κίνηση δακτύλών
  • Αντίθεση με τον αντίχειρα
  • Αμφίπλευρος συντονισμός
  • Χρήση εργαλείων
  • Πλευρίωση
  • Πέρασμα μέσης γραμμής
  • Οπτικοκινητικός συντονισμός
  • Λαβή με μολύβι
  • Γραφή
  • Ψαλίδι
  • Αισθητηριακή επίγνωση /επεξεργασία
  • Στερεογνωσία
  • Αντίδραση στον πόνο
  • Σχήμα σώματος
  Εργοθεραπευτική ομάδα & Καραμπά Αργυρώ

  Επιστημονικά Υπεύθυνη του Πρότυπου Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου Αναπτυξιακής Παιδιατρικής "Γράφω Φωνήματα

© 2010 - 2013 γραφωνηματα.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση του περιεχομένου του site, καθώς και η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο.