Συμβουλές για γονείς

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

10

  • Αν και διακρίνουμε επιμέρους επίπεδα στο μοντέλο, τα επίπεδα αυτά δεν είναι απομονωμένα, αλλά συνδέονται μεταξύ τους σε ένα ενιαίο σύστημα.  
  • Η αξιοποίηση του συστήματος ως συνόλου και η δραστηριοποίηση των πιο ισχυρών επιπέδων επεξεργασίας θα μπορούσε να βοηθήσει στην ενίσχυση των πιο αδύναμων.
  • π.χ. η παραγωγή σε συλλαβές των φωνημάτων που δεν μπορεί να αντιληφθεί ακουστικά το παιδί, θα το διευκολύνει να κατανοήσει ότι πρόκειται για δύο διαφορετικούς ήχους και έτσι να ανταποκριθεί ευκολότερα στις δραστηριότητες ακουστικής διάκρισης.

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΤΙΣ ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

12

  • Αυτή η τεχνική είναι γνωστή ως θεραπεία με ελάχιστα ζεύγη (meaningful minimal contrast therapy)
  • χρησιμοποιείται ευρέως σε δραστηριότητες ακουστικής διάκρισης
  • ενδυνάμωση των συνδέσεων μεταξύ φωνολογικών και σημασιολογικών αναπαραστάσεων
  • υπό την προϋπόθεση ότι η λανθασμένη παραγωγή του παιδιού έχει μία αυτοτελή και πραγματική σημασία.
  • Αν η λανθασμένη παραγωγή δεν αντιστοιχεί σε κάποια πραγματική λέξη, π.χ. αν το παιδί αποδίδει τη λέξη ΝΕΡΟ ως /nelo/, τότε χρησιμοποιούνται άλλου είδους δοκιμασίες, όπως αυτή της ακουστικής λεκτικής απόφασης.

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

© 2010 - 2013 γραφωνηματα.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση του περιεχομένου του site, καθώς και η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο.