Συμβουλές για γονείς

ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ/ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ (CONVERSATIONAL RECASTING/ EXPATIATION)

7

  • Όπως και στην περίπτωση της επέκτασης ο κλινικός χρησιμοποιεί τη φράση του παιδιού ως βάση για μία πιο σωστή μορφή ή δομή της γλώσσας.
  • Ωστόσο, δίνει τη δυνατότητα εναλλαγής σειράς ανάμεσα στον κλινικό και το παιδί, ώστε να συνεχιστεί ο διάλογος μέσα στο ίδιο πραγματολογικό πλαίσιο.
  • π.χ. το παιδί λέει «παιδί τρώει μήλο»

            Λ/θ: «Ναι, το παιδί τρώει το μήλο, τι άλλο τρώει ένα παιδί;»

            ή «τι χρώμα είναι το μήλο;»

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

ΑΡΧΕΣ ΨΥΧΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

8

  • Μία λεπτομερής αξιολόγηση με αναφορά σε ένα θεωρητικό μοντέλο βοηθά τους κλινικούς να σχεδιάσουν την παρέμβαση για ένα συγκεκριμένο παιδί.
  • Όσο πιο ξεκάθαροι είναι οι στόχοι της παρέμβασης, τόσο ευκολότερο είναι να αξιολογήσουμε το βαθμό επίτευξής τους.
  • Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι (long-term aims) αναφέρονται στο επίπεδο λειτουργικότητας της επικοινωνίας του παιδιού, συνήθως στο μέγιστο επίπεδο των δυνατοτήτων του παιδιού, το οποίο θα έχει κατακτήσει κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος.
  • Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι (short-term aims) είναι πιο συγκεκριμένοι, σχετίζονται με συγκεκριμένες επιδιώξεις και εντάσσονται σε ένα χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησης.

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

© 2010 - 2013 γραφωνηματα.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση του περιεχομένου του site, καθώς και η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο.