Συμβουλές για γονείς

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

9

  • Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι τίθενται με βάση τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές:
  • οι στόχοι βασίζονται σε συγκεκριμένες κλινικές υποθέσεις που απορρέουν από ένα θεωρητικό πλαίσιο και αφορούν την ακριβή φύση των δυσκολιών ενός παιδιού.
  • οι στόχοι και οι επιδιώξεις συμβαδίζουν με άλλων κλινικών που εμπλέκονται στη διαχείριση του παιδιού
  • ο χρόνος κατά τον οποίο πρέπει να επιτευχθούν είναι προκαθορισμένος.
  • οι δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται είναι έτσι σχεδιασμένες, ώστε να είναι δυνατή η αντικειμενική μέτρηση της απόδοσης του παιδιού.

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

10

  • Αν και διακρίνουμε επιμέρους επίπεδα στο μοντέλο, τα επίπεδα αυτά δεν είναι απομονωμένα, αλλά συνδέονται μεταξύ τους σε ένα ενιαίο σύστημα.  
  • Η αξιοποίηση του συστήματος ως συνόλου και η δραστηριοποίηση των πιο ισχυρών επιπέδων επεξεργασίας θα μπορούσε να βοηθήσει στην ενίσχυση των πιο αδύναμων.
  • π.χ. η παραγωγή σε συλλαβές των φωνημάτων που δεν μπορεί να αντιληφθεί ακουστικά το παιδί, θα το διευκολύνει να κατανοήσει ότι πρόκειται για δύο διαφορετικούς ήχους και έτσι να ανταποκριθεί ευκολότερα στις δραστηριότητες ακουστικής διάκρισης.

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

© 2010 - 2013 γραφωνηματα.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση του περιεχομένου του site, καθώς και η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο.