Συμβουλές για γονείς

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΤΙΣ ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

12

 • Αυτή η τεχνική είναι γνωστή ως θεραπεία με ελάχιστα ζεύγη (meaningful minimal contrast therapy)
 • χρησιμοποιείται ευρέως σε δραστηριότητες ακουστικής διάκρισης
 • ενδυνάμωση των συνδέσεων μεταξύ φωνολογικών και σημασιολογικών αναπαραστάσεων
 • υπό την προϋπόθεση ότι η λανθασμένη παραγωγή του παιδιού έχει μία αυτοτελή και πραγματική σημασία.
 • Αν η λανθασμένη παραγωγή δεν αντιστοιχεί σε κάποια πραγματική λέξη, π.χ. αν το παιδί αποδίδει τη λέξη ΝΕΡΟ ως /nelo/, τότε χρησιμοποιούνται άλλου είδους δοκιμασίες, όπως αυτή της ακουστικής λεκτικής απόφασης.

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ

13

 • το είδος των φωνημάτων που εμφανίζονται πρώτα στο φωνολογικό σύστημα ενός παιδιού δεν εξαρτάται μόνο από τις αρθρωτικές απαιτήσεις του φωνήματος
 • αλλά και από τη συχνότητα με την οποία αυτό εμφανίζεται στη γλώσσα.
 • βάση για την τεχνική του ακουστικού βομβαρδισμού (auditory bombardment technique)
 • το παιδί έχει αρκετές ευκαιρίες να ακούσει το φώνημα-στόχο, ώστε να εξοικειωθεί με αυτό, ενώ παίζει ή είναι απασχολημένο σε κάποια άλλη δραστηριότητα, χωρίς να χρειάζεται να παράγει το φώνημα ή να το διακρίνει ακουστικά από άλλα.
 • τα παιδιά ακούνε τα φωνήματα και προσέχουν το ακουστικό ερέθισμα, αν και δε χρειάζεται να ανταποκριθούν σε αυτό
 • διευκολύνει τη μετέπειτα ακουστική αναγνώριση ή παραγωγή του φωνήματος.

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

© 2010 - 2013 γραφωνηματα.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση του περιεχομένου του site, καθώς και η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο.