Συμβουλές για γονείς

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

21

 • Μέχρι στιγμής ο σχεδιασμός της παρέμβασης έχει περιγραφεί με βάση την ακολουθία

            Αξιολόγηση→Υποθέσεις→Στόχοι

 • Το επόμενο βήμα για μία αποδοτική παρέμβαση είναι

            Στόχοι→Δραστηριότητες

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

23

 • Μία δραστηριότητα περιλαμβάνει
 • όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την παρέμβαση
 • τη διαδικασία που ακολουθείται (συμπεριλαμβάνονται και οι οδηγίες),
 • την ανατροφοδότηση που δίνεται στο παιδί
 • οποιαδήποτε υποστηρικτική τεχνική χρησιμοποιείται για να διευκολύνει την επεξεργασία.

        

Δραστηριότητα=

Υλικά + Διαδικασία + Ανατροφοδότηση± Τεχνικές

Πρέπει να:

 • προϋποθέτει πρόσβαση στις λεκτικές αναπαραστάσεις;
 • στοχεύει στην πρόσληψη ή στην παραγωγή ή και στις δύο;
 • στοχεύει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο επεξεργασίας της ομιλίας;
 • σε ποιο επίπεδο επεξεργασίας στοχεύει;
 • χρειάζεται επίγνωση της εσωτερικής δομής των φωνολογικών αναπαραστάσεων;
 • τι είδους κατάτμηση χρειάζεται;
 • χρειάζεται να χειριστεί το παιδί φωνολογικές μονάδες;
 • χρησιμοποιούνται υποστηρικτικές τεχνικές;
 • με ποιο τρόπο οι υποστηρικτικές τεχνικές, αν χρησιμοποιούνται, παρέχουν βοήθεια;
 • τι απαιτήσεις έχει για τη μνήμη;
 • τι απαιτήσεις κατανόησης προβάλει η δραστηριότητα;
 • για παράδειγμα τι λεξιλόγιο και γραμματική πρέπει να κατανοήσει
 • είναι ευκολότερο για το παιδί να επικεντρωθεί στο στόχο μίας δραστηριότητας, αν οι άλλες απαιτήσεις που υπάρχουν είναι ελάχιστες

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

© 2010 - 2013 γραφωνηματα.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση του περιεχομένου του site, καθώς και η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο.