Συμβουλές για γονείς

ΠΡΟΣΟΧΗ

24

 • Η επίτευξη ενός ελάχιστου επιπέδου προσοχής είναι απαραίτητη για τη συνεργασία του παιδιού στις δραστηριότητες της συνεδρίας για να μπορεί το παιδί
 • να συγκεντρωθεί στο λεκτικό μήνυμα
 • την επικοινωνιακή διαδικασία
 • να συμμετέχει
 • να παρακολουθεί,
 • να δέχεται οδηγίες,
 • να ακούει τις λέξεις-κλειδιά,
 • να ψάχνει οπτικά βοηθήματα,
 • να αναστέλλει τα λάθη του
 • να ελέγχει τις αντιδράσεις του με θετικό τρόπο
 • Για παιδιά που διασπώνται εύκολα στόχος είναι κυρίως η ποιότητα και όχι η διάρκεια της προσοχής. Ο βαθμός προσοχής μπορεί να ποικίλει και να εξαρτάται από την περίσταση και τους περισπασμούς του περιβάλλοντος.

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

25

 • Το επίπεδο από το οποίο ξεκινά η θεραπεία καθορίζεται από την αξιολόγηση.
 • Η ικανότητα του παιδιού στο να ακούει, κοιτάζει, προσέχει είναι σημαντική και καθοριστική για το είδος της γλώσσας που θα προτείνουμε στους γονείς να χρησιμοποιούν με το παιδί.
 • Η κατανόηση ενδέχεται να είναι περιστασιακή και επιλεκτική, να επηρεάζεται από το θόρυβο του περιβάλλοντος ή από οπτικούς περισπασμούς.
 • Προκειμένου να ενταχθεί ένα παιδί ομαλά σε ένα πλαίσιο προσχολικής εκπαίδευσης στόχος είναι να αναπτύξει την ακουστική του κατανόηση ώστε
 • να εκτελεί εντολές χωρίς μεγάλη καθοδήγηση,
 • να είναι λειτουργικό στο περιβάλλον του,
 • να μην πανικοβάλλεται όταν δεν καταλαβαίνει κάτι που λέγεται
 • να έχει το θάρρος να ρωτήσει
 • Ιεράρχηση των δραστηριοτήτων ανάπτυξης της λεκτικής κατανόησης
 • λεκτικές εντολές που συνοδεύουν μη-λεκτικές δραστηριότητες του παιδιού π.χ. την εναλλαγή σειράς καθώς ο ένας πετά τη μπάλα στον άλλο.
 • ομαδοποίηση αντικειμένων σε ζεύγη π.χ. κούπα-κουτάλι, τη χρήση τους π.χ. να ανακατέψει το τσάι μέσα στην κούπα με το κουτάλι
 • την ταύτιση εικόνας και αντικειμένου για ανάπτυξη του συμβολισμού
 • Μονολεκτικές εντολές «πάρε», «δώσε», «κοίταξε»
 • Μακροσκελείς εντολές με σταδιακά αυξανόμενο αριθμό λέξεων που μεταφέρουν πληροφορίες
 • Κατανόηση πολύπλοκων εννοιών.

Καραμπά Αργυρώ

Αναπτυξιακή Λογοθεραπεύτρια

www.γραφωνηματα.gr

© 2010 - 2013 γραφωνηματα.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση του περιεχομένου του site, καθώς και η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο.