Λίγα λόγια για τα βιβλία

Η ιδέα παρουσίασης των βιβλίων αυτών καλλιεργήθηκε με βάση τα διαδοχικά βήματα κατάκτησης των γραμμάτων και των συμπλεγμάτων του ελληνικού αλφαβήτου.

Η σειράς βιβλίων «Τα σύμφωνα και τα συμπλέγματά τους» αποτελείται από τα εξής τεύχη:

 • «Όταν το Β και το Δ έγιναν ιστορίες…»
 • «Όταν το Φ και το Θ έγιναν ιστορίες…»
 • «Όταν το Ρ και το Λ έγιναν ιστορίες…»  
 • «Όταν το Σ και το Ζ έγιναν ιστορίες…»

Το περιεχόμενο των βιβλίων  είναι αυτοτελείς ιστορίες με τα σύμφωνα -και τα συμπλέγματα αυτών- του ελληνικού αλφαβήτου, τα οποία συγχέονται λόγω προβλημάτων λόγου και ειδικών μαθησιακών δυσκολιών.

Αποτελεί χρήσιμο εγχειρίδιο για λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς και δασκάλους καθώς είναι ωφέλιμο για τους παρακάτω τομείς.

Στόχοι των βιβλίων είναι:

 1. Οπτική διάκριση
 2. Άρθρωση
 3. Φωνημική επίγνωση
 4. Ανάγνωση
 5. Ακουστική διάκριση
 6. Διάκριση γραφημάτων
 7. Ανάπτυξη λεξιλογίου
 8. Αφηγηματικός λόγος

Αργυρώ Καραμπά, Θεραπεύτρια Λόγου & Ομιλίας – Ειδική Παιδαγωγός (upbility.gr)

© 2010 - 2013 γραφωνηματα.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση του περιεχομένου του site, καθώς και η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο.